Man hæfter som LEJER for alt, hvad der bliver ødelagt! Også ud over depositum. 

 

Lejeren er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt inventar. (F.eks. service, ruder, stole, døre, etc.)
Erstatning betales efter regning.

Det er IKKE tilladt at ryge indendørs, der må man benytte den hyggelige have eller andre udenomsarealer.
Huset skal afleveres opryddet og i rengjort stand og affald fjernet (med mindre man tilkøber rengøring). Hvis det ikke afleveres fuldt rengjort, faktureres rengøring m. 250 kr. pr. time.

Der skal være en person tilknyttet lejekontrakten, som hæfter for eventuelle skader og mangler.

Betaling skal ske ved modtagelsen af ordrebekræftelse. Når man har indbetalt leje, accepterer man samtidig leje og reservation.

Aflysning tidligere end 2 mdr. før  refunderes hele beløbet.
Aflysning senere end 2 mdr. refunderes det halve af det indbetalte beløb.